FM

Datum : Aktualizace : Počet zobrazení : 678
Kategorie : Všeobecné pojmy

Technika vysílání používaná pro rozhlasové vysílání v pásmu velmi krátkých vln - Při frekvenční modulaci je elektrický signál nesoucí informaci směšován se signálem nosné vlny tak, že se průběžně mění kmitočet (frekvence) nosné vlny, na rozdíl od modulace amplitudové AM, která využívá různé síly nosné vlny. Technika FM zajišťuje menší zkreslení signálu a kvalitnější příjem, na rozdíl od vysílání AM je však dosah vysílačů FM - vzhledem k používanému vlnovému pásmu - menší.