DAB

Datum : Aktualizace : Počet zobrazení : 584

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Standard pro nové digitální vysílání rádia, má nahradit vysílání FM. Vychází z Eureka 147 standardu ETSI ETS300401. Používané frekvence se velmi liší, je ale tendence opustit stávající FM spektrum 88-106 MHz, většinou se používá III pásmo pro TV (kolem 221 MHz, např. Velká Británie) nebo L-pásmo 1452-1492 MHz (Kanada, Německo).

Systém navržený za účelem poskytování služeb přenosu vysoce kvalitních audio programů a přenosu dat pro mobilní, přenosné a stacionární přijímače, nebo pro šíření v kabelových sítích a to s využitím zemských (T-DAB) a družicových (S-DAB) vysílačů v kmitočtových pásmech. V budoucnosti by mělo nahradit dosavadní FM vysílání v pásmu VKV.