Multiplex

Datum : Aktualizace : Počet zobrazení : 497
Kategorie : Všeobecné pojmy

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.