Live Search

(rychlé vyhledávání)

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Standard pro nové digitální vysílání rádia, má nahradit vysílání FM. Vychází z Eureka 147 standardu ETSI ETS300401. Používané frekvence se velmi liší, je ale tendence opustit stávající FM spektrum 88-106 MHz, většinou se používá III pásmo pro TV (kolem 221 MHz, např. Velká Británie) nebo L-pásmo 1452-1492 MHz (Kanada, Německo).

Systém navržený za účelem poskytování služeb přenosu ...