Live Search

(rychlé vyhledávání)

Digital Satellite Equipment Control je komunikační protokol pro spolupráci satelitního přijímače se zařízeními pro sledování družic, t.j. motor otáčející parabolickou anténou nebo přepínač zdrojů signálu z více parabol. Protokol je kompatibilní i se zařízeními používanými k natáčení velkých parabolických antén pracujících v pásmu C, pokud se použije s DiSEqC pozicionér. Napájení a přenos povelů funguje po stejném koaxiálním ...

Digital Satellite Radio (DSR)

Digitální družicové rozhlasové vysílání.

Electronic Program Guide (EPG)

Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM demodulátoru digitálního přijímače. Namísto FEC se někdy používá označení Viterbi.

Free To Air (FTA)

Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.

H264/AVC, H265/HEVC

Obrazové kompresní kodeky MPEG.

Transport stream = transportní tok. Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám. Je výstupním signálem tzv. transportního multiplexeru a vstupním signálem DVB-T (C, S) modulátoru.