Live Search

(rychlé vyhledávání)
Digital Satellite Equipment Control je komunikační protokol pro spolupráci satelitního přijímače se zařízeními pro sledování družic, t.j. motor otáčející parabolickou anténou nebo přepínač zdrojů signálu z více parabol. Protokol je kompatibilní i se zařízeními ...
Digital Satellite Radio (DSR)Digitální družicové rozhlasové vysílání.
Electronic Program Guide (EPG)Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.
Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM ...
Free To Air (FTA)Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.
H264/AVC, H265/HEVCObrazové kompresní kodeky MPEG.
Transport stream = transportní tok. Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám. Je výstupním signálem tzv. transportního multiplexeru a vstupním signálem DVB-T (C, S) ...