Live Search

(rychlé vyhledávání)
Bit Error Rate (BER)Bitová chybovost.
Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM)Systém vysokofrekvenční modulace zabezpečující přenos signálu digitální televize pozemní cestou (viz DVB-T/T2). V praxi se používá v módu 2k (Velká Británie) či módu 8k (zbytek světa). Většina přístrojů pro příjem DVB-T ...
Electronic Program Guide (EPG)Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.
Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM ...
Free To Air (FTA)Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.
H264/AVC, H265/HEVCObrazové kompresní kodeky MPEG.
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Služby vysokorychlostního internetu zobrazované na televizní obrazovce.
Orthogonal Frequency Divison Multiplex = ortogonální, frekvenčně dělený multiplex. Modulační princip, používaný systémem DVB-T. Televizní kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem, přičemž každá subnosná je modulována jedním ze dvou ...
Quadrature Phase Shift Keying = kvadraturní fázová modulace. Další druh vícestavové digitální modulace, kterou je možno aplikovat na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Amplituda a fáze subnosné vlny může nabývat 4 různých hodnot a může tedy přenášet současně pouze ...
Single Frequency Network = jednofrekvenční síť. Modulační princip OFDM umožňuje provozovat všechny vysílače DVB-T na jednom nosném kmitočtu (v jednom vf. kanále), tedy v tzv. jednofrekvenčn síti.
Set Top Box - Přijímač a dekodér digitálního vysílání DVB-T umístěný v samostatném jednotce (boxu), který je připojen k televiznímu přijímači např. pomocí kabelu SCARTscart.
Transport stream = transportní tok. Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám. Je výstupním signálem tzv. transportního multiplexeru a vstupním signálem DVB-T (C, S) ...