Live Search

(rychlé vyhledávání)

Analogové vysílání A-TV je původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu. Obraz i zvuk byly přenášeny pomocí elektromagnetického vlnění. Informace o barvách a zvuku byly vytvářeny modulací spojitého signálu a každá televizní frekvence nesla signál jediné stanice. Analogové vysílání je v současnosti nahrazováno digitálním vysíláním. V České republice bylo analogové vysílání vypnuto ke konci roku 2011, kdy nastala ...

Moaré (z franc. moiré [muaré])

Rušivý efekt v obraze (rastrovaný vzorek či pruhy), který se objevuje v okamžiku, kdy struktura snímaných objektů (např. proužkovaná látka) interferuje s řádkováním televizního obrazu.

Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (OIRT)

Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace založená v roce 1946, po roce 1950 se sídlem v Praze, jež sdružovala rozhlasové a televizní vysílatele sovětského bloku a některých rozvojových zemí. Zanikla v roce 1992. Členské organizace OIRT se sídlem v Evropě se od 1.1.1993 staly řádnými aktivními členy EBU/UER

Phase Alternating Line - Systém analogového kódování obrazu používaný v téměř celé Evropě včetně České republiky (viz též CVBS).

Séquentiel Couleur á Mémoire (SECAM)

Standard barevné analogové televize.

Televizní zkušební obrazec (monoskop) slouží k nastavení jakosti obrazu přijímače před začátkem vysílání programu. Jedná se o rozlišovací schopnost, jas, kontrast, gradaci, geometrické zkreslení, linearitu vychylování, přesnost synchronizace atd.

V počátcích televizního vysílání totiž bývalo zvykem, že televizory osazené elektronkami (bez pomocné elektroniky, která zajišťuje vyrovnávání geometrie obrazu) bylo nutno po zapnutí ...