Live Search

(rychlé vyhledávání)
Analogové vysílání A-TV je původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu. Obraz i zvuk byly přenášeny pomocí elektromagnetického vlnění. Informace o barvách a zvuku byly vytvářeny modulací spojitého signálu a každá televizní frekvence nesla signál jediné ...
Moaré (z franc. moiré [muaré])Rušivý efekt v obraze (rastrovaný vzorek či pruhy), který se objevuje v okamžiku, kdy struktura snímaných objektů (např. proužkovaná látka) interferuje s řádkováním televizního obrazu.
Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (OIRT)Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace založená v roce 1946, po roce 1950 se sídlem v Praze, jež sdružovala rozhlasové a televizní vysílatele sovětského bloku a některých rozvojových zemí. Zanikla v roce ...
Phase Alternating Line - Systém analogového kódování obrazu používaný v téměř celé Evropě včetně České republiky (viz též CVBS).
Séquentiel Couleur á Mémoire (SECAM)Standard barevné analogové televize.
Televizní zkušební obrazec (monoskop) slouží k nastavení jakosti obrazu přijímače před začátkem vysílání programu. Jedná se o rozlišovací schopnost, jas, kontrast, gradaci, geometrické zkreslení, linearitu vychylování, přesnost synchronizace atd.V počátcích televizního ...