Live Search

(rychlé vyhledávání)
Community Antenna Television system (CATV)
Composite video (CVBS)Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.
Electronic Program Guide (EPG)Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.
ERP – Effective Radiate Power – Efektivní vyzářený výkonJedná se o údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou včetně jejího zisku. ERP je vždy vyšší, než je technologický výkon vysílače. Příklad: technologický výkon vysílače je ...
Technika vysílání používaná pro rozhlasové vysílání v pásmu velmi krátkých vln - Při frekvenční modulaci je elektrický signál nesoucí informaci směšován se signálem nosné vlny tak, že se průběžně mění kmitočet (frekvence) nosné vlny, na rozdíl od modulace ...
Free To Air (FTA)Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.
Individuální televizní anténa
Master Antenna Television (MATV)Systém příjmu televizních programů, při němž je z jedné společné antény signál drátově (kabelově) šířen do jednotlivých domácností.
Moaré (z franc. moiré [muaré])Rušivý efekt v obraze (rastrovaný vzorek či pruhy), který se objevuje v okamžiku, kdy struktura snímaných objektů (např. proužkovaná látka) interferuje s řádkováním televizního obrazu.
Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku
Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB. Stejný princip kódování je používán i u systému DVD, avšak obě varianty se většinou liší nastavením určitých parametrů.
Novější kompresní metoda kódování obrazu známá jako H.264 . Dokáže obraz komprimovat o 50 % účiněji než starší MPEG-2, je proto vhodná pro obraz v HD kvalitě.
Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.
Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (OIRT)Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace založená v roce 1946, po roce 1950 se sídlem v Praze, jež sdružovala rozhlasové a televizní vysílatele sovětského bloku a některých rozvojových zemí. Zanikla v roce ...
Quadrature Amplitude Modulation = kvadraturní amplitudová modulace. Druh vícestavové digitální modulace, která je aplikována na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Nejčastěji je používána varianta 64-QAM, kde číslice 64 znamená, že amplituda a fáze subnosné vlny mohou ...
Radio Data System (RDS)Vysílání dodatečných digitálních dat (identifikací, výzev, oznámení) na frekvencích rozhlasových FM stanic. Tato sdělení lze přijímat s pomocí speciálního přijímače. Např. v Německu je RDS od roku 1988 využíván pro aktuální informování o ...
Způsob kódování barevného obrazu, kdy se veškeré informace přenáší pomocí tří signálů: R – červeného, G –zeleného, B – modrého.
21 pólový konektor používaný pro přístroje spotřební elektroniky v Evropě. Umožňuje snadné propojení různých typů audio a video zařízení.
Single Master Antenna Television (SMATV)Televizní systém s centrálním satelitním příjmem.
Společná televizní anténa
Set Top Box - Přijímač a dekodér digitálního vysílání DVB-T umístěný v samostatném jednotce (boxu), který je připojen k televiznímu přijímači např. pomocí kabelu SCARTscart.
Způsob jednosměrného přenosu textových informací, které může divák zobrazit na obrazovce svého televizního přijímače. Přijímač musí být osazen teletextovým dekodérem (viz též Datový karusel).
Televizní Kabelový Rozvod (TKR)