Live Search

(rychlé vyhledávání)

Automatic Frequency Control (AFC)

Automatické řízení frekvence.

Automatic Gain Control (AGC)

Automatické řízení zesílení.

Automatic Level Control (ALC)

Automatické řízení úrovně.

Bit Error Rate (BER)

Bitová chybovost.

Base Transceiver Station (BTS)

Základnová stanice.

Community Antenna Television system (CATV)

ČTÚ

Český telekomunikační úřad.

Composite video (CVBS)

Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

Digital Terrestrial Television (DTT)

Digitální zemská televize.

Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP)

Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon.

Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon = e.i.r.p.= EIRP; součin výkonu dodávaného do antény a zisku (absolutního nebo isotropního) antény v daném směru vzhledem k izotropické anténně. Pozn.: Při dodávce výkonu 1 kW do izotropické antény tato poskytuje eirp 1 kW ve všech směrech s výslednou intenzitou pole 173 mV/m ve vzdálenosti 1 km.

Electronic Program Guide (EPG)

Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

ERP – Effective Radiate Power – Efektivní vyzářený výkon

Jedná se o údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou včetně jejího zisku. ERP je vždy vyšší, než je technologický výkon vysílače. Příklad: technologický výkon vysílače je 1000 W. Zisk vysílací antény je 10 dB (10 x). ERP = 1000×10 = 10 000 W.

Technika vysílání používaná pro rozhlasové vysílání v pásmu velmi krátkých vln - Při frekvenční modulaci je elektrický signál nesoucí informaci směšován se signálem nosné vlny tak, že se průběžně mění kmitočet (frekvence) nosné vlny, na rozdíl od modulace amplitudové AM, která využívá různé síly nosné vlny. Technika FM zajišťuje menší zkreslení signálu a kvalitnější příjem, na rozdíl od vysílání AM je však dosah vysílačů FM - ...

Free To Air (FTA)

Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.

H264/AVC, H265/HEVC

Obrazové kompresní kodeky MPEG.

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)

Služby vysokorychlostního internetu zobrazované na televizní obrazovce.

High Definition TV (HDTV)

Televize s vysokým rozlišením.

Televize s vysokým rozlišením má oproti standardu vycházejícího z původního analogového vysílání (odpovídá rozlišení 720 × 576 bodů = cca 400 000 pixelů) větší počet obrazových bodů, např. rozlišení 720p má 1280 × 720, rozlišení 1080i má 1920 × 1080 (= cca 2 000 000 pixelů). Písmeno i znamená interlaced, tedy prokládané. Při přenosu jednoho snímku se ...

High Frequency (HF)

Vysoké kmitočty.

Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá KV.

Individuální televizní anténa

Low Frequency (LF)

Nízké kmitočty.

Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá DV.

Master Antenna Television (MATV)

Systém příjmu televizních programů, při němž je z jedné společné antény signál drátově (kabelově) šířen do jednotlivých domácností.

Moaré (z franc. moiré [muaré])

Rušivý efekt v obraze (rastrovaný vzorek či pruhy), který se objevuje v okamžiku, kdy struktura snímaných objektů (např. proužkovaná látka) interferuje s řádkováním televizního obrazu.

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB. Stejný princip kódování je používán i u systému DVD, avšak obě varianty se většinou liší nastavením určitých parametrů.

Novější kompresní metoda kódování obrazu známá jako H.264 . Dokáže obraz komprimovat o 50 % účiněji než starší MPEG-2, je proto vhodná pro obraz v HD kvalitě.

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.

Noise Figure (NF)

Šumové číslo.