Live Search

(rychlé vyhledávání)

Automatic Frequency Control (AFC)

Automatické řízení frekvence.

Automatic Gain Control (AGC)

Automatické řízení zesílení.

Automatic Level Control (ALC)

Automatické řízení úrovně.

Analogové vysílání A-TV je původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu. Obraz i zvuk byly přenášeny pomocí elektromagnetického vlnění. Informace o barvách a zvuku byly vytvářeny modulací spojitého signálu a každá televizní frekvence nesla signál jediné stanice. Analogové vysílání je v současnosti nahrazováno digitálním vysíláním. V České republice bylo analogové vysílání vypnuto ke konci roku 2011, kdy nastala ...

Bit Error Rate (BER)

Bitová chybovost.

Base Transceiver Station (BTS)

Základnová stanice.

Community Antenna Television system (CATV)

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM)

Systém vysokofrekvenční modulace zabezpečující přenos signálu digitální televize pozemní cestou (viz DVB-T/T2). V praxi se používá v módu 2k (Velká Británie) či módu 8k (zbytek světa). Většina přístrojů pro příjem DVB-T podporuje oba módy (je záhodno si před koupí přístroje tuto informaci ověřit u prodejce).

ČTÚ

Český telekomunikační úřad.

Composite video (CVBS)

Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Standard pro nové digitální vysílání rádia, má nahradit vysílání FM. Vychází z Eureka 147 standardu ETSI ETS300401. Používané frekvence se velmi liší, je ale tendence opustit stávající FM spektrum 88-106 MHz, většinou se používá III pásmo pro TV (kolem 221 MHz, např. Velká Británie) nebo L-pásmo 1452-1492 MHz (Kanada, Německo).

Systém navržený za účelem poskytování služeb přenosu ...

Digital Satellite Equipment Control je komunikační protokol pro spolupráci satelitního přijímače se zařízeními pro sledování družic, t.j. motor otáčející parabolickou anténou nebo přepínač zdrojů signálu z více parabol. Protokol je kompatibilní i se zařízeními používanými k natáčení velkých parabolických antén pracujících v pásmu C, pokud se použije s DiSEqC pozicionér. Napájení a přenos povelů funguje po stejném koaxiálním ...

Digital Satellite Radio (DSR)

Digitální družicové rozhlasové vysílání.

Digital Terrestrial Television (DTT)

Digitální zemská televize.

DVB-T (z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. Na rozdíl od analogového vysílání jsou programy v reálném čase převáděny do datového toku a společně komprimovány (v současnosti se nejvíce používá formát MPEG-2, výjimečně dokonalejší MPEG-4), což umožňuje daleko lepší využití frekvenčního spektra. Prakticky to znamená, že na jednom kanále místo ...

Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP)

Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon.

Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon = e.i.r.p.= EIRP; součin výkonu dodávaného do antény a zisku (absolutního nebo isotropního) antény v daném směru vzhledem k izotropické anténně. Pozn.: Při dodávce výkonu 1 kW do izotropické antény tato poskytuje eirp 1 kW ve všech směrech s výslednou intenzitou pole 173 mV/m ve vzdálenosti 1 km.

Electronic Program Guide (EPG)

Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

ERP – Effective Radiate Power – Efektivní vyzářený výkon

Jedná se o údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou včetně jejího zisku. ERP je vždy vyšší, než je technologický výkon vysílače. Příklad: technologický výkon vysílače je 1000 W. Zisk vysílací antény je 10 dB (10 x). ERP = 1000×10 = 10 000 W.

Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM demodulátoru digitálního přijímače. Namísto FEC se někdy používá označení Viterbi.

Technika vysílání používaná pro rozhlasové vysílání v pásmu velmi krátkých vln - Při frekvenční modulaci je elektrický signál nesoucí informaci směšován se signálem nosné vlny tak, že se průběžně mění kmitočet (frekvence) nosné vlny, na rozdíl od modulace amplitudové AM, která využívá různé síly nosné vlny. Technika FM zajišťuje menší zkreslení signálu a kvalitnější příjem, na rozdíl od vysílání AM je však dosah vysílačů FM - ...

Free To Air (FTA)

Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.

H264/AVC, H265/HEVC

Obrazové kompresní kodeky MPEG.

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)

Služby vysokorychlostního internetu zobrazované na televizní obrazovce.

High Definition TV (HDTV)

Televize s vysokým rozlišením.

Televize s vysokým rozlišením má oproti standardu vycházejícího z původního analogového vysílání (odpovídá rozlišení 720 × 576 bodů = cca 400 000 pixelů) větší počet obrazových bodů, např. rozlišení 720p má 1280 × 720, rozlišení 1080i má 1920 × 1080 (= cca 2 000 000 pixelů). Písmeno i znamená interlaced, tedy prokládané. Při přenosu jednoho snímku se ...

High Frequency (HF)

Vysoké kmitočty.

Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá KV.

Individuální televizní anténa

Low Frequency (LF)

Nízké kmitočty.

Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá DV.

Master Antenna Television (MATV)

Systém příjmu televizních programů, při němž je z jedné společné antény signál drátově (kabelově) šířen do jednotlivých domácností.