Bytový dům - hlavní stanice


Popis projektu

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce anténního systému (hlavní stanice, půdní rozvody a anténní stožár).

  • Využité technologie
  • Klient

    Bytový dům