Přechod na DVB-T2 může začít

Datum : Počet zobrazení : 677

Na svém zasedání 20. července 2016 schválila vláda Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, podle které bude v následujících měsících zahájen přechod na DVB-T2. Cílem Strategie je zajištění trvalé dostupnosti široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel ve všech regionech ČR prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání.

Zemské digitální televizní vysílání je v ČR jediným bezplatným způsobem příjmu volně dostupného televizního vysílání. Současně je nejsilnější platformou pro příjem televizního vysílání v ČR, kterou využívá více než 60 % domácností, 40 % domácností pak jako jediný způsob příjmu TV vysílání.

Od února 2016 současně probíhá projednávání návrhu evropského rozhodnutí o využití kmitočtového pásma UHF. Klíčovým tématem tohoto návrhu je závazné uvolnění pásma 700 MHz k určitému termínu ve všech členských státech. Uvedený termín je aktuálně navrhován na 30. června 2020 s možností pro členské státy posunout uvolnění kmitočtů až o dva roky na červen 2022. Ministr Jan Mládek přitom v této souvislosti preferuje nejzazší možný termín tak, aby proces přechodu proběhl v České republice co nejplynuleji. Připravená Strategie je s návrhem plně v souladu.

V podmínkách ČR je nutno nejprve uskutečnit přechod zemského digitálního televizního vysílání na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2/HEVC. Za tím účelem je nutné odstartovat v průběhu druhé poloviny roku 2016 řízený proces přechodu na efektivnější technologie, a to prostřednictvím souběžného vysílání v současném standardu DVB-T/MPEG-2 a novém DVB-T2/HEVC, s využitím dvou nových celoplošných přechodových sítí a jedné regionálně členěné přechodové sítě.

Zemské digitální televizní vysílání bude v ČR po úspěšném přechodu na DVB-T2 a naplnění rozvojových cílů finálně tvořeno až šesti celoplošnými sítěmi DVB-T2.

- Parlamentní listy -