Plán přechodu DVB-T2 k 14.9.2018

Datum : Počet zobrazení : 812

Vláda dne 29. srpna 2018 schválila nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2).

oto nařízení vlády je klíčovou součástí implementace závazného Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii a patří do skupiny právních předpisů a dalších opatření zajišťující uvolnění rádiových kmitočtů tzv. pásma 700 MHz, které se dosud využívá pro zemské digitální televizní vysílání, za účelem rozvoje vysokorychlostních mobilních datových sítí. S ohledem na menší rozsah kmitočtového spektra určeného pro zemské digitální televizní vysílání po 30. červnu 2020 se přechází na spektrálně efektivnější formát televizního vysílání ve standardu DVB-T2.

Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod na nový standard vysílání, zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu přechodu na standard DVB-T2, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v České republice. Vypínaní televizního vysílání ve „starém“ standardu DVB-T bude probíhat postupně od listopadu 2019 do konce června 2020.

Plán přechodu k 14.9.2018 dle Sbírky zákonů ke stažení.

- Bluesat s.r.o. -