Proč je DVB-T2 potřeba?

Datum : Počet zobrazení : 666

Z rozhodnutí na mezinárodní úrovni se část kmitočtů využívaných v současném standardu DVB-T přestane využívat pro televizní vysílání, a nově bude k dispozici pro mobilní datové služby. Jde o postup, který je plně v souladu s harmonizačními záměry EU a závěry Světové radiokomunikační konference z roku 2015.

Byť tedy změna standardu televizního vysílání nepochází přímo z popudu českých institucí, určitě je třeba ji v zájmu zachování dostatečně dobré kvality příjmu podstoupit. Ministerstvo průmyslu a obchodu usiluje o to, aby tato změna byla pro diváky co nejjednodušší a nejméně nákladná.

Více informací o DVB-T2 naleznete například na stránkách: