Live Search

(rychlé vyhledávání)

Z rozhodnutí na mezinárodní úrovni se část kmitočtů využívaných v současném standardu DVB-T přestane využívat pro televizní vysílání, a nově bude k dispozici pro mobilní datové služby. Jde o postup, který je plně v souladu s harmonizačními záměry EU a závěry Světové radiokomunikační konference z roku 2015.